JSPEN Committees in 2023-2024

Committees
A. General Affairs Section B. Public Relations Section C. Education Section D. Accreditation and Qualification Review Section E. Academic Section
F. Clinical Nutrition Promotion Section
Subcommittees, working groups, working teams, and project teams
A. General Affairs Section B. Public Relations Section C. Education Section D. Accreditation and Qualification Review Section F. Clinical Nutrition Promotion Section

 

Committees

Member names in Japanese alphabetical order with titles omitted: As of April 1, 2023

Section manager/Committee chairperson (: Committee chairperson; ○: Committee vice chairperson)

A. General Affairs Section [Manager: NABEYA Yoshihiro]

1. General Affairs Committee:

NABEYA Yoshihiro, ○ISHII Yoshimasa, OKAMOTO Yasuko, SAKURAYA Mikiko, TAKASAKI Miyuki, NAGATO Tadashi, MOTOI Fuyuhiko, IIJIMA Shohei(advisor)

2. Public Relations Committee:

MYOTOKU Michiaki, ○MORI Misako, OKADA Yuji, KANDA Yuka, KITA Eiji, NAKAMURA Naoto, WASHIZAWA Naohiro

3. Delegate and Academic Councilor Selection Committee:

OISHI Hideto, ○MITSUNAGA Sachiyo, TSURU Tomomitsu, HIGASHI Keiichiro, FUKUZAWA Yoshitaka, FUKUMOTO Satoshi, RI Yoshinori

4. Finance Committee:

OBANA Kazuko, ○ITO Akihiko, OKA Ryusho, NAKAMURA Takuro, MIYAZAKI Toru

5. Rules Committee:

ISHII Yoshimasa, ○ENDO Yoko, GOTO Wataru, SAITO Yoko, SOENO Tamie, NAKASE Hajime, MIYAZAKI Toru

6. Future Vision Committee:

ICHIKAWA Daisuke, ○TAKEUCHI Yuya, KAIBORI Masaki, KITAGAWA Kazutomo, SAITO Keiko, TSUDA Gota, NIIHARA Masahiro, FUTAMURA Akihiko, MORI Misako, NABEYA Yoshihiroi(advisor), ISHII Yoshimasa(advisor)

7. Ethics and Conflicts of Interest Committee:

KOYAMA Satoshi, ○OISHI Hideto, UMINO Tomoaki, GOTO Wataru, TABEI Isao, WASHIZAWA Naohiro

8. Branch Management Committee:

MIHARA Chie, ○MASUMOTO Koji, IIJIMA Shohei, UCHIDA Nobuyuki, KANDA Yuka, NISHII Kiyonori

B. Public Relations Section

9. International Committee:

MORI Naoharu, ○TAKAMASU Tetsuya, TABEI Isao, NAGANO Ayano, NAKAYAMA Mami, YOSHIMURA Yoshihiro, WAKABAYASHI Hidetaka

10. Insurance Committee:

INUKAI Michio, ○OISHI Hideto, OHARA Hiroshi, SUZUKI Yutaka, TASAKI Ryoko, NAKASE Hajime

C. Education Section [Manager: CHIBA Masahiro]

11. Education Committee:

CHIBA Masahiro, ○SHIMIZU Takahiro, ASAKURA Yukimoto, ISHII Kaname, NAKAMURA Takuro, HOSHI Tomokazu, MIKOGAMI Yukiko, YOSHIDA Sadao, YONEKURA Takeo

D. Accreditation and Qualification Review Section

12. Accreditation and Qualification System Committee:

MASUMOTO Koji, ○MIHARA Chie, KAYASHITA Jun, KUMAGAYA Atsushi, SUGITA Naohiro, SOENO Tamie, MURAYAMA Atsushi, FUKUSHIMA Ryoji (advisor)

13. NST Committee:

ITO Akihiko, ○TSUTSUMI Rie, IIDA Junichi, OGAWA Tetsushi, SATO Yumi, SHINODA Junji, SHIRAISHI Ai, MATSUOKA Mio, YAMADA Keiko, NAKASE Hajime (advisor)

E. Academic Section

14. Editorial Board:

KAMEI Takashi, ○CHIBA Masahiro, AMANO Ryosuke, IDA Satoshi, KAMIYA Takaki, TATEISHI Wataru, NAGANUMA Atsushi, NAKAYAMA Mami, NABEYA Yoshihiro (advisor)

15. Committee on Practical Support of Academic Meetings:

HIRONO Yasuo, ○FUTAMURA Akihiko, OGASAWARA Takashi, KAIBORI Masaki, KITA Eiji, MAKIEDA Ryoko

16. Awards Selection Committee:

YAMANAKA Eiji, ○MIHARA Chie, ASAGIRI Kimio, AMANO Ryosuke, FUKUZAWA Yoshitaka, YOSHIMURA Yoshihiro

F. Clinical Nutrition Promotion Section

17. Guidelines Committee: Metabolic and Nutritional Management Guidelines for Cancer Patients

TAKEUCHI Yuya, ○ICHIKAWA Daisuke, IMAI Takayuki, UESHIMA Junko, UNENO Yu, ENOMOTO Yoshiko, OGAWA Ryo, KUMAGAYA Atsushi, KORI Takayuki, SAKAI Makoto, SAGAWA Masano, TSUTSUMI Rie, FUTAMURA Akihiko, BOOKA Eisuke, MATSUI Ryota, MATSUOKA Hiroshi, MISE Yoshihiro (external committee member), MIYAZAKI Yasuhiro, MOHRI Yasuhiko, YAMATUJI Tomoki YOSHIDA Masahiro (external committee member)

18. Clinical Nutrition Consensus Review Committee:

INUKAI Michio, ○OKUGAWA Yoshinaga, ASAKAWA Takahiro, AMANO Ryosuke, OGIKU Masato, SHIRAKI Ryo, SUZUKI Norio, TATSUMI Hiroomi, MURATA Naomichi, MOMOSAKI Ryo

19. Clinical Research Committee:

MORI Naoharu, ○OKUGAWA Yoshinaga, ITO Akihiko, UESHIMA Junko, SEKIMOTO Tsukasa, MOMOSAKI Ryo

 

 

Subcommittees, working groups, working teams, and project teams

Member names in Japanese alphabetical order with titles omitted: As of April 1, 2023

Committee chairperson/Subcommittee chairperson/Working group leader/Working team leader/Project manager (: Committee chairperson, subcommittee chairperson, working group [WG] leader, working team [WT] leader, project manager; ◯: Committee vice chairperson, subcommittee vice chairperson, working group [WG] subleader)

A. General Affairs Section [Manager: NABEYA Yoshihiro]

6. Future Vision Committee:

*JSPEN-U45:
MATSUI Ryota, ○TSUTSUMI Rie, AOYAMA Toru, OKUGAWA Yoshinaga, SHIMAMOTO Kazumi, MAKI Hiroki, MATSUO Haruyo, MITSUNAGA Sachiyo, MIYAZAKI Yasuhiro, ISHII Yoshimasa (advisor), ICHIKAWA Daisuke (advisor), KUMAGAYA Atsushi (advisor), TAKEUCHI Yuya (advisor), NABEYA Yoshihiro (advisor), HIKI Naoki (advisor)

*Future Research Projects:
NABEYA Yoshihiro, ○NAGANO Ayano, UESHIMA Junko, MYOTOKU Michiaki, YAMATSUJI Tomoki

7. Ethics and Conflicts of Interest Committee:

*Ethics Review Committee:
KOYAMA Satoshi, ○OISHI Hideto, UMINO Tomoaki, ODE Harue (external committee member), GOTO Wataru, SHIMAMOTO Koichiro (external committee member), TABEI Isao, WASHIZAWA Naohiro, SEIKE Ai (external committee member), TSUKADA Hiroyoshi (external committee member)

B. Public Relations Section

9. International Committee:

*Responsible for nutritionDay:
NAGANO Ayano, ○MORI Naoharu, TAKEMOTO Hiroyoshi, NAKAMICHI Mariko, WASHIZAWA Naohiro

C. Education Section [Manager: CHIBA Masahiro]

11. Education Committee:

*International Education WG (LLL):
TAKAMASU Tetsuya, ○NAGANO Ayano, NAGAHAMA Yuji, NISHIOKA Shinta, MAKI Hiroki

*New Physicians and Dentists Seminar WG:
KOYAMA Satoshi, ○MITSUNAGA Sachiyo, UEHARA Shuichiro, KAIBORI Masaki, HAMADA Yasuhiro

*e-learnig WG:
KAMEI Takashi, ○FUTAMURA Akihiko, SHINONSGA Hiroshi, HAMADA Yasuhiro, MIZUTANI Masaomi

(1) Nutritionists and Registered Dietitians Subcommittee:
SAITO Keiko, ○ENDO Yoko, UESHIMA Junko, KAJIHARA Katsumi, KUMAGAE Naoko, NISHIOKA Shinta, MATSUOKA Mio

(2) Pharmacists Subcommittee:
◎FUTAMURA Akihiko, ○MYOTOKU Michiaki, IIDA Junichi, KAMIYA Takakii, MAKI Hiroki, MIZUTANI Kazuhisa, MUROI Nobuyuki

(3) Nurses Subcommittee:
MORI Misako, ○SHIMIZU Takahiro, ASAKURA Yukimoto, ITO Nanako, NAGANO Ayano, NODA Saori, MATSUO Haruyo

D. Accreditation and Qualification Review Section

12. Accreditation and Qualification System Committee:

*Certification of Clinical Nutrition and Metabolism Therapists:
HIRONO Yasuo, ○SAITO Keiko, OKA Ryusho, KUMAGAE Naoko, FURUKAWA Katsunori

F. Clinical Nutrition Promotion Section

17. Guidelines Committee:
*Medical Economics Evaluation:
IGARASHI Ataru (external committee member), YOSHIOKA Takashi (external committee member)

18. Clinical Nutrition Consensus Review Committee:

[9 Specialized Working Teams]:

WT 005: Rehabilitation
YOSHIDA Sadao, OSHIMA Fumiko, GODA Fuminori, MAEJIMA Shinichiro, MIHARA Chie

WT 006: Home Care
YAMANAKA Eiji, OKADA Shingo, KITAGAWA Kazutomo, KODAMA Yoshiyuki, SUKEKANE Atsushi, SEKIMOTO Tsukasa, TANAKA Yayoi, NAGAHAMA Yuji

WT 007: Pediatrics
TAKAMASU Tetsuya, ISHII Shinji, OBANA Kazuko, SUZUKI Kyoko, SO Hideki, TATSUKI Yuko, CHIBA Masahiro, TORII Takashi, YONEKURA Takeo

WT 008: Food Ingestion and Swallowing
ISHII Yoshimasa, IKEDA Naoto, UESHIMA Junko, TAIRA Akihiko, TAKIGAWA Hiroshi, NAKAMURA Naoto, MITO Saori

WT 009: Perioperative Care and Emergency Intensive Care
SOFUE Kazuya, UCHIDA Nobuyuki, KAIBORI Masaki, TABEI Isao, NISHIOKA Shinta, HAYASHI Hiroyuki, MATSUOKA Hiroshi, MEGURO Eiji

19. Clinical Research Committee:

P 001: REDCap Project
MORI Naoharu, ○OKUGAWA Yoshinaga, SEKIMOTO Tsukasa, FUKUYAMA Naoto, MATSUOKA Mio

P 003: Project to Prevent Faulty Connections
MORI Naoharu, ○OKUGAWA Yoshinaga, IWASAKI Hika, WATANABE Seiji, MARUYAMA Michio (advisor)

P 011: Short Bowel Syndrome Survey Project
CHIBA Masahiro, KAJI Takeru, KARASAWA Koji, KUMAGAYA Atsushi, SASAKI Masaya, TATSUKI Yuko, FUJITANI Tatsuma, MAKI Hiroki, YONEKURA Takeo

P 012: Refeeding Syndrome Surveillance Project
MORI Naoharu, ○OKUGAWA Yoshinaga, ITO Akihiko, KURIHARA Mika, TERADA Tsukasa, OMURA Kenji (advisor)