JSPEN Committees in 2021-2022

Committees
A. General Affairs Section B. Public Relations Section C. Education and Incentive Section D. Accreditation and Qualification Review Section E. Academic Section
F. Clinical Nutrition Promotion Section
Subcommittees, working groups, working teams, and project teams
A. General Affairs Section B. Public Relations Section C. Education and Incentive Section D. Accreditation and Qualification Review Section F. Clinical Nutrition Promotion Section

 

Committees

Member names in Japanese alphabetical order with titles omitted: As of August 2, 2022

Section manager/Committee chairperson (: Committee chairperson; ○: Committee vice chairperson)

A. General Affairs Section [Manager: IIJIMA Shohei]

1. General Affairs Committee:

IIJIMA Shohei, ○OBANA Kazuko, OISHI Hideto, CHIBA Masahiro, MYOTOKU Michiaki, NABEYA Yoshihiro (advisor)

2. Public Relations Committee:

MYOTOKU Michiaki, ○MORI Misako, AKIYAMA Kazuhiro, SHIMAZU Sayuri, TANAKA Toshiyuki, MIZUTANI Kazutoshi, MORI Takashi

3. Delegate and Academic Councilor Selection Committee:

OISHI Hideto, ○MUROI Nobuyuki, OKA Ryusho, ITO Akihiko, HIGASHI Keiichiro, RI Yoshinori

4. Finance Committee:

OBANA Kazuko, ○NAKASE Hajime, NAKAMURA Takuro, MIZUNO Fumio, MIYAZAKI Toru

5. Rules Committee:

ISHII Yoshimasa, ○ENDO Yoko, GOTO Wataru, MIZUNO Fumio, MIYAZAKI Toru, MORI Takashi, WATANABE Natsuki

6. Future Vision Committee:

NABEYA Yoshihiro, ○ISHII Yoshimasa, ICHIKAWA Daisuke, KITAGAWA Kazutomo, SAITO Keiko, SHIMIZU Takahiro, TSUDA Gota, MUROI Nobuyuki, YOSHIMURA Yoshihiro, WATANABE Seiji

7. Ethics and Conflicts of Interest Committee:

WASHIZAWA Naohiro, ○MARUYAMA Michio, UMINO Tomoaki, KITAHARA Shuichiro, SAIDA Yoshihisa, TAKEKOSHI Kanako, MIKOGAMI Yukiko

8. Branch Management Committee:

MIHARA Chie, ○WASHIZAWA Naohiro, ISHII Yoshimasa, OSHIMA Fumiko, OGAWA Tetsushi, KAMEI Hisashi, TANAKA Yoshiaki, MARUYAMA Tsunehiko

B. Public Relations Section

9. International Committee:

FUKUSHIMA Ryoji, ○TAKAMASU Tetsuya, TABEI Isao, NAGANO Ayano, MORI Naoharu, WAKABAYASHI Hidetaka, NABEYA Yoshihiro (advisor)

10. Insurance Committee:

SUZUKI Hiroshi, ○OISHI Hideto, INUKAI Michio, ENDO Yoko, KAWASAKI Shigero, GODA Fuminori, TABEI Isao

C. Education and Incentive Section [Manager: CHIBA Masahiro]

11. Education Committee:

CHIBA Masahiro, ○NABEYA Yoshihiro, ASAKURA Yukimoto, TOISHIMA Manabu, NAKAMURA Takuro, HOSHI Tomokazu, YOSHIDA Sadao

D. Accreditation and Qualification Review Section

12. Accreditation and Qualification System Committee:

FUKUSHIMA Ryoji, ○MIHARA Chie, KANDA Yuka, KAYASHITA Atsushi, SHIGA Hidetoshi, SUKEKANE Atsushi, MUROI Nobuyuki

13. NST Committee:

NAKASE Hajime, ○SUZUKI Hiroshi, IIDA Junichi, OGURA Izumi, SHINODA Junji, TASAKI Ryoko, NODA Saori, MATSUYAMA Jin, YAMASHIRO Yutaka

E. Academic Section

14. Editorial Board:

NABEYA Yoshihiro, ○CHIBA Masahiro, OHIRA Masakazu, KOYAMA Satoshi, TATEISHI Wataru, NAGANUMA Atsushi, HAYASHI Hiroyuki, MARUYAMA Tsunehiko

15. Committee on Practical Support of Academic Meetings:

INUKAI Michio, ○SASAKI Masaya, OHIRA Masakazu, KAMEI Hisashi, KOTANI Joji, MAKIEDA Ryoko, WASHIZAWA Naohiro

16. Awards Selection Committee:

YAMANAKA Eiji, ○MIHARA Chie, UMIZUKA Yasuro, SUGITA Hisahiro, TOMITA Masako, FUKUZAWA Yoshitaka, FUJII Eiko, YOSHIMURA Yoshihiro

F. Clinical Nutrition Promotion Section

17. Guidelines Committee: Metabolic and Nutritional Management Guidelines for Cancer Patients

KOTANI Joji, ○YAMANAKA Eiji, UNENO Masaru, ENOMOTO Yoshiko, OKABAYASHI Yudai, KORI Takayuki, HIGASHIBEPPU Naoki, FUTAMURA Akihiko

18. Clinical Nutrition Consensus Review Committee:

INUKAI Michio, ○SOFUE Kazuya, ASAKAWA Takahiro, OGIKU Masato, OKUGAWA Yoshinaga, SHIRAKI Ryo, SUZUKI Norio

19. Clinical Research Committee:

MARUYAMA Michio, ○IIJIMA Shohei, ITO Akihiko, KURIHARA Mika, SEKIMOTO Tsukasa, FUKUYAMA Naoto

 

 

Subcommittees, working groups, working teams, and project teams

Member names in Japanese alphabetical order with titles omitted: As of August 2, 2022

Committee chairperson/Subcommittee chairperson/Working group leader/Working team leader/Project manager (: Committee chairperson, subcommittee chairperson, working group [WG] leader, working team [WT] leader, project manager; ◯: Committee vice chairperson, subcommittee vice chairperson, working group [WG] subleader)

A. General Affairs Section [Manager: IIJIMA Shohei]

6. Future Vision Committee:

*JSPEN-U45:
MATSUI Ryota, AOYAMA Toru, OKUGAWA Yoshinaga, KUMAGAYA Atsushi, SHIMAMOTO Kazumi, TSUTSUMI Rie, MAKI Hiroki, MATSUO Haruyo, MITSUNAGA Sachiyo, MIYAZAKI Yasuhiro, NABEYA Yoshihiro (advisor), ISHII Yoshimasa (advisor), HIKI Naoki (advisor)

*Future Research Projects:
NABEYA Yoshihiro, ○ISHII Yoshimasa, UESHIMA Junko, TAKEUCHI Yuya, FUTAMURA Akihiko, HONKE Junko

7. Ethics and Conflicts of Interest Committee:

*Ethics Review Committee:
WASHIZAWA Naohiro, ○MARUYAMA Michio, UMINO Tomoaki, ODE Harue (external committee member), KITAHARA Shuichiro, SAIDA Yoshihisa, SHIMAMOTO Koichiro (external committee member), SEIKE Ai (external committee member), TAKEKOSHI Kanako, TSUKADA Hiroyoshi (external committee member), MIKOGAMI Yukiko, WATANABE Natsuki

B. Public Relations Section

9. International Committee:

*Responsible for nutritionDay:
WASHIZAWA Naohiro, KAWABATA Akari, KUMAGAYA Naoko, SAITO Keiko, TAKEMOTO Hiroyoshi, NAMIKI Makiko, YAMAGUCHI Junko

C. Education and Incentive Section [Manager: CHIBA Masahiro]

11. Education Committee:

*International Education WG (LLL):
TAKAMASU Tetsuya, IKEDA Naoto, IKEMATSU Yoshito, NAGANO Ayano, NISHIOKA Shinta, MAKI Hiroki

*New Physicians and Dentists Seminar WG:
KOYAMA Satoshi, ○FUKUSHIMA Ryoji, UEHARA Shuichiro, SATO Hiroshi, HAMADA Yasuhiro, HARA Takuo, FUJIMOTO Atsushi

(1) Nutritionists and Registered Dietitians Subcommittee:
SAITO Keiko, ○ENDO Yoko, UESHIMA Junko, KADOWAKI Atsuko, SUZUKI Kyoko, TANAKA Yayoi, NISHIOKA Shinta

(2) Pharmacists Subcommittee:
MUROI Nobuyuki, ○MYOTOKU Michiaki, IIDA Junichi, TANIGUCHI Yasuki, FUTAMURA Akihiko, MAKI Hiroki, MIZUTANI Kazutoshi

(3) Nurses Subcommittee:
SHIMIZU Takahiro, ○MORI Misako, UCHIHASHI Megumi, NODA Saori, MATSUO Haruyo, WATANABE Natsuki

D. Accreditation and Qualification Review Section

12. Accreditation and Qualification System Committee:

*Certification of Clinical Nutrition and Metabolism Therapists:
SASAKI Masaya, ○SAITO Keiko, OKAMOTO Yasuko, KADOWAKI Atsuko, KAMIYA Takaki, SUGANO Yoshihiko, FURUKAWA Katsunori, MOCHIZUKI Hirohiko, WATANABE Natsuki

F. Clinical Nutrition Promotion Section

17. Guidelines Committee: Metabolic and Nutritional Management Guidelines for Cancer Patients

*WG to Develop Nutritional Guidelines for Cancer

(1) Clinical Guidelines Management Group:
KOTANI Joji, ○HIGASHIBEPPU Naoki, UNENO Masaru

(2) Clinical Guidelines Creation Group:
IMAI Takayuki, ENOMOTO Yoshiko, KORI Takayuki, TAZUMA Susumu, TOYAMA Kenji, FUTAMURA Akihiko, FUJIMOTO Yasushi, MAEDA Keisuke

(3) Narrative Creation Group:
○OKABAYASHI Yudai, AOYAMA Takashi, NAGANUMA Atsushi, NAMIKAWA Tsutomu, FUJIMOTO Yasushi, MATSUOKA Hiroshi, YAMATSUJI Tomoki

(4) Systematic Review Group:
UESHIMA Junko, ONOGAWA Yasuji, OGAWA Ryo, KUMAGAYA Atsushi, SAKAI Makoto, SAGAWA Masano, SANO Akihiko, SONOI Michiyasu, TABEI Isao, TSUTSUMI Rie, NAGATA Shigeyuki, NAGANO Ayano, HIRAOKA Shinichiro, FURUYA Tomonori, MATSUI Ryota, MATSUMOTO Hideo, MIYAZAKI Yasuhiro, WAKIYAMA Shigeki

(5) Patient Representatives:
SAKURAI Naomi (external committee member), MATSUMOTO Yoko (external committee member)

(6) Medical Economics Evaluation:
IGARASHI Ataru (external committee member), YOSHIOKA Takashi (external committee member)

18. Clinical Nutrition Consensus Review Committee:

[9 Specialized Working Teams]:

WT 001: Cancer
NABEYA Yoshihiro, AMANO Ryosuke, OWAKI Tetsuhiro, KATSURA Nagato, KATO Yasuro, SATO Hiroshi, TANAKA Toshiyuki, HANASAKI Kazuhiro, FURUKAWA Katsunori, [editorial advisor: HIKI Naoki]

WT 002: Lung Disease
YOSHIKAWA Masanori, ISOBE Hiroko, OGASAWARA Takashi, GOTO Yasuhiro, SUZUKI Yuya, YAMASHITA Yoshinori, WASHIZAWA Naohiro

WT 003: Liver Disease
KAIDO Toshimi, USUI Masanobu, SHIRAKI Ryo, SUZUKI Daisuke, NAGANUMA Atsushi, NOBUOKA Takayuki, HABU Taiki, BABA Shigeki, HOTTA Naoki, MIZUTANI Masaomi

WT 004: Kidney Disease
TANAKA Hiroyuki, ANDO Ryoichi, OKADA Yuji, KAMIKUZU Yoshihiro, TOMARU Satoshi, FUKUYAMA Naoto, YAMASHIRO Yutaka

WT 005: Rehabilitation
YOSHIDA Sadao, OSHIMA Fumiko, GODA Fuminori, SHIMIZU Atsuya, MAEJIMA Shinichiro, MIHARA Chie

WT 006: Home Care
YAMANAKA Eiji, OKADA Shingo, KAWASE Yoshihisa, KITAGAWA Kazutomo, KODAMA Yoshiyuki, SUKEKANE Atsushi, SEKIMOTO Tsukasa, TANAKA Yayoi, NAGAHAMA Yuji

WT 007: Pediatrics
TAKAMASU Tetsuya, ISHII Shinji, OBANA Kazuko, SUZUKI Kyoko, SO Hideki, TATSUKI Yuko, CHIBA Masahiro, TORII Takashi, YONEKURA Takeo

WT 008: Food Ingestion and Swallowing
ISHII Yoshimasa, IKEDA Naoto, UESHIMA Junko, KATADA Fumiaki, TAIRA Akihiko, TAKIGAWA Hirofumi, NAKAMURA Naoto, MITO Saori

WT 009: Perioperative Care and Emergency Intensive Care
SOFUE Kazuya, UCHIDA Nobuyuki, OGAWA Tetsushi, KAIBORI Masaki, TABEI Isao, NISHIOKA Shinta, HAYASHI Hiroyuki, MATSUOKA Hiroshi, MEGURO Eiji

19. Clinical Research Committee:

P 001: REDCap Project
IIJIMA Shohei, ITO Akihiko, SEKIMOTO Tsukasa, FUKUYAMA Naoto, MATSUOKA Mio

P 003: Project to Prevent Faulty Connections
MARUYAMA Michio, KURIHARA Mika, SUZUKI Hiroshi, TOHARA Kazuhide

P 011: Short Bowel Syndrome Survey Project
CHIBA Masahiro, KAJI Takeru, KUMAGAYA Atsushi, SASAKI Masaya, TATSUKI Yuko, TOZAWA Koji, FUJITANI Tatsuma, MAKI Hiroki, YONEKURA Takeo

P 012: Refeeding Syndrome Surveillance Project
IIJIMA Shohei, ITO Akihiko, OMURA Kenji, KURIHARA Mika, TERADA Tsukasa, MATSUOKA Mio