List of accredited supervisory physicians

As of February 13, 2023
Publicly announced list of accredited supervisory physicians

FY2023 Accreditation: Supervisory Physicians (New): 14

AKATSU Hiroyasu ARAGANE Hideki ISHIDA Masaharu OKADA Naoya OKAMOTO Koichi
KAZAMA Yoshihiro KATSURA Nagato SAKAMOTO Saki SAKURAI Katsunobu NOZAKI Reiji
FUJITA Yukio MATSUI Ryota MIZUNO Hideaki MORI Yasuhiko

FY2023 Accreditation: Supervisory Physicians (Renewal): 32

IIJIMA Shohei IKEDA Naoto ISHIBASHI Nobuya ITO Akihiro ENDO Ryujin
KAJI Takeru KANADA Satoshi GODA Fuminori KODAMA Yoshiyuki KOYAMA Satoshi
SASAKI Masaya SANO Wataru SHIMIZU Atsuya SHIRAO Kazusada TAHARA Hiroshi
TABEI Isao TERABE Masahiro NAKASE Hajime NAGANUMA Atsushi NAKAMURA Takuro
NABEYA Yoshihiro HAJI Seiji HIKI Naoki FUKATSU Kazuhiko FUKUSHIMA Ryoji
FUJIMURA Takashi MIHARA Chie MIYATA Go MEGURO Eiji YAMASHIRO Yutaka
YAMANAKA Eiji WASHIZAWA Naohiro

FY2022 Accreditation: Supervisory Physicians (New): 10

IWASHITA Yoshiaki KAMIYAMA Jiro KANNO Hitoshi SANADA Yuichi TAGAWA Manabu
TAKEMOTO Hiroyoshi NAKAJIMA Nobuhisa NAKAMURA Fumitaka FUJIMOTO Mika YAMANO Shuhei

FY2022 Accreditation: Supervisory Physicians (Renewal): 6

ISHII Kaname ORIISHI Tetsuharu KANZAKI Norio SATO Hiroshi TATSUKI Yuko
MATSUTANI Yasuo

FY2021 Accreditation: Supervisory Physicians (New): 4

OGIKU Masato SUZUKI Norio TANAKA Hiroyuki MAEDA Keisuke

FY2020 Accreditation: Supervisory Physicians (New): 9

OGASAWARA Takashi OKITA Atsushi KANEKO Masahiro KAWASE Yoshihisa SAIKUSA Nobuyuki
NAGATA Takuya BABA Shigeki MIKOGAMI Yukiko WATANABE Toshihiko

FY2020 Accreditation: Supervisory Physicians (Renewal): 22

ISHIKAWA Atsuko UCHIDA Nobuyuki OISHI Hideto OBANA Kazuko KAWASAKI Shigero
KURIYAMA Toyoko SATO Norio SHIGA Hidetoshi SO Hideki TANIGUCHI Hideki
TSUCHIYA Takashi NISHIOKA Hiroaki HANDA Noritoshi FURUKAWA Katsunori MASUMOTO Koji
MIKI Chikao MORI Naoharu YAMADA Hirofumi YAMAUCHI Ken YOSHIKAWA Masanori
YOSHIDA Sadao WATANABE Seiji

FY2019 Accreditation: Supervisory Physicians (New): 6

UEHARA Shuichiro OGAWA Kaoru SATO Takeaki HASHIZUME Naoki MARUYAMA Tsunehiko
YAMADA Tomoki

FY2019 Accreditation: Supervisory Physicians (Renewal): 14

SHIRAKI Ryo TAIRA Akihiko TAKAMASU Tetsuya TAKIGAWA Hirofumi TATSUMI Hiroomi
TANAKA Toshiyuki CHIBA Masahiro NOBUOKA Takayuki HOSHI Tomokazu HOTTA Naoki
MIZUTANI Masaomi MOCHIZUKI Hirohiko YAGI Minoru WAKABAYASHI Hidetaka

FY2018 Accreditation: Supervisory Physicians (New): 7

AKASHI Tetsuro IKEMATSU Yoshito NAGAHAMA Yuji HARA Takuo MATSUGU Yasuhiro
MIMATSU Kenji YOSHIMURA Yoshihiro

FY2018 Accreditation: Supervisory Physicians (Renewal): 8

ASAKAWA Takahiro ASAGIRI Kimio KORI Takayuki KOTANI Joji SHINODA Junji
SUZUKI Hiroshi SUZUKI Hiroshi TSURU Tomomitsu HAMADA Yasuhiro

FY2017 Accreditation: Supervisory Physicians (New): 6

IKEDA Naoto KATADA Fumiaki KANADA Satoshi TAHARA Hiroshi NAGANUMA Atsushi
FUJIMURA Takashi

FY2017 Accreditation: Supervisory Physicians (Renewal): 56

AWAI Kazuya ANDO Ryoichi IIJIMA Shohei IKEDA Kenichiro ISHIBASHI Nobuya
ITO Akihiro ENDO Ryujin OTANI Jun OMURA Kenji OGAWA Tetsushi
UMIZUKA Yasuro KAJI Takeru KAJITANI Nobuaki KATAYAMA Kanji KATO Akinobu
KITAHARA Shuichiro KUZUYA Masafumi GODA Fuminori KODAMA Yoshiyuki KOYAMA Satoshi
SASAKI Masaya SANO Wataru SHIMIZU Atsuya SHIRAO Kazusada SUZUKI Kazutomo
SUZUKI Hiromasa TAKEUCHI Yuki TAKEYAMA Hiromitsu TANAKA Yoshiaki TANIGUCHI Masaaki
TABEI Isao TERABE Masahiro TOKI Akira NAKASE Hajime NAKAMURA Takuro
NABEYA Yoshihiro NISHIGUCHI Yukio NOGAMI Tetsushi HAJI Seiji HASEGAWA Shiro
HIGASHIGUCHI Takashi HIKI Naoki HIRATA Koichi FUKATSU Kazuhiko FUKUSHIMA Ryoji
FUJII Makoto MARUYAMA Michio MIHARA Chie MIYATA Go MEGURO Eiji
YAMASHITA Yoshinori YAMASHIRO Yutaka YAMANAKA Eiji YAMAMORI Hideo YOKOYAMA Tadashi
WASHIZAWA Naohiro

FY2016 Accreditation: Supervisory Physicians (New): 5

ISHII Kaname KANZAKI Norio SATO Hiroshi TATSUKI Yuko MATSUTANI Yasuo

FY2015 Accreditation: Supervisory Physicians (New): 21

IKEZAWA Fumie ISHIKAWA Atsuko UCHIDA Nobuyuki OISHI Hideto OBANA Kazuko
KAWASAKI Shigero KURIYAMA Toyoko SATO Norio SO Hideki TANIGUCHI Hideki
TSUCHIYA Takashi NISHIOKA Hiroaki HANDA Noritoshi FURUKAWA Katsunori MASUMOTO Koji
MIKI Chikao YAMADA Hirofumi YAMAUCHI Ken YOSHIKAWA Masanori YOSHIDA Sadao
WATANABE Seiji

FY2014 Accreditation: Supervisory Physicians (New): 20

ORIISHI Tetsuharu KAWASAKI Eiji SHIGA Hidetoshi SHIRAKI Ryo TAIRA Akihiko
TAKAMASU Tetsuya TAKIGAWA Hirofumi TATSUMI Hiroomi TANAKA Toshiyuki CHIBA Masahiro
NOBUOKA Takayuki HAMA Takashi HIRANO Katsuyasu HOSHI Tomokazu HOTTA Naoki
MIZUTANI Masaomi MOCHIZUKI Hirohiko YAGI Minoru WAKABAYASHI Hidetaka WASA Masafumi

FY2013 Accreditation: Supervisory Physicians (New): 13

ASAKAWA Takahiro ASAGIRI Kimio KORI Takayuki KOTANI Joji SADAMOTO Tetsuro
SHINEHA Ryuzaburo SHINODA Junji SUZUKI Hiroshi SUZUKI Hiroshi TSURU Tomomitsu
HAMADA Yasuhiro MATSUSUE Satoru MORI Naoharu