List of lifetime accredited physicians

As of February 13, 2023

Publicly announced list of lifetime accredited physicians

FY2023 Accreditation: Lifetime Accredited Physicians: 11

ISOZAKI Taisuke SAKAMOTO Ryuichi TAOKA Teruhisa TAMURA Shigeyuki TSUCHIDA Hiromitsu
NAKABORI Masato HASHIMOTO Yoichiro HIRAMATSU Takeyuki FUJISAWA Yasuhiko MASUNAGA Takaharu
MIYAZAKI Tomonori

FY2022 Accreditation: Lifetime Accredited Physicians: 41

ASADA Yasuyuki OTA Nobuyoshi OHIRA Masakazu OHORI Isao OGINO Kazunori
KATO Sumitomo KAWADA Naomi KIMURA Wataru KENMOCHI Kunihiko KOYAMA Isamu
SAITO Masaya SAKATOKU Mitsuaki SASAHIRA Masahiro SHIBATA Yoshihisa SHIMANUKI Kimiyoshi
SUZAKI Makoto SUZUKI Yoshiro SODA Kuniyasu TAKAGI Masakazu TAKEDA Hiroshi
TADA Atsuhiko TAZUMA Susumu TANNO Hiroki TSUKAMOTO Tetsuya TSUCHIOKA Takashi
TOKUNAGA Keiko TOMINAGA Harumi NAITO Hiro NAGAE Hiroaki NAKAMA Tsukasa
NIKKUNI Keiya HASEGAWA Itaru HIRAKI Mamoru HIROSE Yuki FUNAYAMA Yuji
FURUYA Ken MATSUMURA Masahiko MIZUTA Minoru YANAGA Katsuhiko YAMASHITA Kazuyoshi
YOSHIDA Yuichi

FY2021 Accreditation: Lifetime Accredited Physicians: 1

TSUCHIMOTO Shoji

FY2020 Accreditation: Lifetime Accredited Physicians: 1

TAKEUCHI Tsutomu

FY2019 Accreditation: Lifetime Accredited Physicians: 4

KIDOKORO Akio SAKAMOTO Tsuguo CHIKAMORI Masayuki MATSUURA Kimio

 

FY2018 Accreditation: Lifetime Accredited Physicians: No eligible persons

 

 

FY2017 Accreditation: Lifetime Accredited Physicians: 31

ASAHI Hiroshi ASHINO Yoshikazu ICHIKI Noboru IMAMURA Masaki UCHIYAMA Masanori
OEDA Yoshio KAMATA Teruaki KAWAI Hiroshi KYOI Yusuke KUMEDA Shigeki
SANADA Yutaka SAWA Naoya SHIO Tsutomu SHIODA Kunihiko SHIROTANI Noriyasu
TAKANO Kikuo TAKEI Hidenori TAJIKA Sadakatsu TANABASHI Shinobu TSUJINAKA Toshimasa
TOYAMA Shigeru NAGAYAMA Masayoshi HASHIZUME Ikko HATAKEYAMA Katsuyoshi HIWATASHI Nobuo
MACHIDA Junichiro MIZUSHIMA Yasuhiro MISONO Toshiaki MURATA Shuichi MORIWAKI Hisataka
YAMAGUCHI Osamu